LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALBežecká škola pre deti od 12 rokov

zameraná na rozvoj špeciálnych bežeckých schopností starších detí

Čo čaká vaše deti?

kondičná, technická, taktická, psychologická a pedagogická príprava pod vedením špičkového trénera Jozefa Pelikána

Čo deti získajú?

  • rýchlosť, vytrvalosť, silu
  • správnu techniku behu
  • zlepšenie pohybovej výkonnosti
  • ďalší rozvoj pohybovej koordinácie
  • disciplínu, motiváciu, cieľavedomosť
  • pozitívne formovanie osobnosti
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

Pondelok 17.00 – 18.00
Štvrtok 17.00 – 18.00

Štadión Lafranconi

Cena: €150/školský polrok
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: 1718
Poznámka: BS – Meno dieťaťa

Prihlášky u trénera Jozefa: +421 911 354 409 ,pelikan@runforfun.sk

Za podporu detí ďakujeme:

petrzalka-logo