LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALBežecká škola pre deti od 12 rokov

zameraná na rozvoj špeciálnych bežeckých schopností starších detí

Čo čaká vaše deti?

kondičná, technická, taktická, psychologická a pedagogická príprava pod vedením špičkového trénerov Slava Lopucha a Mira Borovku.

Čo deti získajú?

  • rýchlosť, vytrvalosť, silu
  • správnu techniku behu
  • zlepšenie pohybovej výkonnosti
  • ďalší rozvoj pohybovej koordinácie
  • disciplínu, motiváciu, cieľavedomosť
  • pozitívne formovanie osobnosti
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

Od 1.9.-30.9. a od 1.5.-30.6. Štadión Lafranconi

Pondelok 17.00 – 18.00
Štvrtok 17.00 – 18.00

Od 1.10.-30.4. Telocvičňa ZŠ Medzilaborecká, Ružinov

Utorok 18.00 – 19.00
Štvrtok 18.00 – 19.00

Cena a platba:

Členské v klube: €29/školský rok 2021/2022
Tréningy: €180/školský polrok alebo €40/mesiac – príspevok na športovú činnosť (pravidelné tréningy 2x v týždni)
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: Členské: „2122“

Tréningy: „1“ pre prvý polrok, „2“ pre druhý polrok

Poznámka: BS – Meno dieťaťa

Prihlášky: +421 948 242 802 ,info@runforfun.sk

Projekt realizujeme s finančnou podporou: