LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALBežecká škola pre deti od 12 rokov

zameraná na rozvoj špeciálnych bežeckých schopností starších detí

Čo čaká vaše deti?

kondičná, technická, taktická, psychologická a pedagogická príprava pod vedením špičkového trénera Jozefa Pelikána

Čo deti získajú?

  • rýchlosť, vytrvalosť, silu
  • správnu techniku behu
  • zlepšenie pohybovej výkonnosti
  • ďalší rozvoj pohybovej koordinácie
  • disciplínu, motiváciu, cieľavedomosť
  • pozitívne formovanie osobnosti
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

Od 1.9.-30.9. a od 1.4.-30.6. Štadión Lafranconi

Pondelok 17.00 – 18.00
Štvrtok 17.00 – 18.00

Od 1.10.-31.3. Telocvičňa Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej, Drieňová 35

Pondelok 17.00 – 18.00
Utorok 16.00 – 17.00
Piatok 15.30 – 16.30

Cena a platba:

Cena: €180/školský polrok alebo €40/mesiac
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: mesiac (napr. „1018“) alebo polrok (napr. „2019“)
Poznámka: BS – Meno dieťaťa

Prihlášky u trénera Jozefa: +421 911 354 409 ,pelikan@runforfun.sk

Projekt realizujeme s finančnou podporou:

petrzalka-logo