LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALHravá atletika pre deti od 6 do 12 rokov

zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí zábavnou formou

Čo čaká vaše deti?

vyšantenie sa v telocvični alebo na štadióne, zoznámenie sa so základnými atletickými disciplínami pod vedením skúsenej trénerky detí Renaty Poľanskej

Čo detičky získajú?

  • upevnia si zdravie a zlepšia imunitu
  • posilnia si svalstvo
  • športovú koordináciu pohybov
  • harmonický telesný a duševný vývoj
  • pozitívny vzťah k zdravému pohybu
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

15.00 – 16.00 16.00 – 17.00
Pondelok nar. 2005 a st. nar. 2009 a ml.
Utorok nar. 2006-2008
Štvrtok nar. 2005 a st. nar. 2009 a ml.
Piatok nar. 2006-2008

Telocvičňa alebo atletická dráha ZŠ Tupolevova

Cena: €100/školský polrok
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: 1718
Poznámka: HA – Meno dieťaťa

 

Prihlášky u Renatky: +421 904 891 322 ,polanska@runforfun.sk

Za podporu detí ďakujeme:

petrzalka-logo