LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALHravá atletika pre deti od 5 do 12 rokov

zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí zábavnou formou

Čo čaká vaše deti?

vyšantenie sa v telocvični alebo na štadióne, zoznámenie sa so základnými atletickými disciplínami pod vedením skúsenej trénerky detí Renaty Poľanskej a Petra Ďuricu

Čo detičky získajú?

  • upevnia si zdravie a zlepšia imunitu
  • posilnia si svalstvo
  • športovú koordináciu pohybov
  • harmonický telesný a duševný vývoj
  • pozitívny vzťah k zdravému pohybu
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

Telocvičňa ul. Kremnická (október-apríl) alebo atletická dráha ZŠ Tupolevova (september, máj, jún)

Pondelok 15.00 – 16.00     5-9 ročné deti
Streda 16.00 – 17.00     5-9 ročné deti

Telocvičňa alebo atletická dráha ZŠ Tupolevova

15.00 – 16.00 16.00 – 17.00
Pondelok 12 ročné a st. 6-8 ročné deti
Utorok 9-11 ročné deti
Štvrtok 12 ročné a st. 6-8 ročné deti
Piatok 9-11 ročné deti


Platby:

Členské v klube: €25/školský rok (dieťa dostane klubové tričko, batoh a multifunkčnú šatku)
Tréningy: €115/školský polrok – príspevok na športovú činnosť (pravidelné tréningy 2x v týždni)
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: Členské: „20192020“

Tréningy: „1“ pre prvý polrok, „2“ pre druhý polrok

Poznámka: HA – Meno dieťaťa

Prihlášky u Renatky: +421 904 891 322 ,polanska@runforfun.sk alebo Peťa: +421 904 501 213 ,peter.durica2@gmail.com

Projekt realizujeme s finančnou podporou:

petrzalka-logo