LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALHravá atletika pre deti od 6 do 12 rokov

zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí zábavnou formou

Čo čaká vaše deti?

vyšantenie sa v telocvični alebo na štadióne, zoznámenie sa so základnými atletickými disciplínami pod vedením Renaty Poľanskej, Lenky Slížikovej, Andreja Mitašíka, Pavla Mela a ďalších.

Čo detičky získajú?

  • upevnia si zdravie a zlepšia imunitu
  • posilnia si svalstvo
  • športovú koordináciu pohybov
  • harmonický telesný a duševný vývoj
  • pozitívny vzťah k zdravému pohybu
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

Telocvičňa a atletická dráha ZŠ Vrútocká

16.00 – 17.00 17.30 – 18.30
Streda 6-8r. deti (sk. č.10)
Piatok 6-8r. deti (sk. č.10)

Telocvičňa a atletická dráha ZŠ Dudova

16.00 – 17.00 17.00 – 18.00
Utorok 6-8r. deti (sk. č.1) 6-8r. deti (sk. č.2)
Štvrtok 6-8r. deti (sk. č.1) 6-8r. deti (sk. č.2)

Telocvičňa a atletická dráha ZŠ Lachova

16.00 – 17.00 17.00 – 18.00
Utorok 9-12r. deti (sk. č.7) 9-12r. deti (sk. č.8)
Štvrtok 9-12r. deti (sk. č.7) 9-12r. deti (sk. č.8)

Telocvičňa a atletická dráha ZŠ Tupolevova

15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00
Pondelok 12r. a st. (sk. č.5) 6-8r. deti (sk. č.3)
Utorok 9-11r. deti (sk. č.4) 9-11r. deti (sk. č.6)
Streda 12r. a st. (sk. č.5)
Štvrtok 12r. a st. (sk. č.5) 6-8r. deti (sk. č.3)
Piatok 9-11r. deti (sk. č.4) 9-11r. deti (sk. č.6)

Platby:

Členské v klube: €39/školský rok 2022/2023
Tréningy: €150/školský polrok – príspevok na športovú činnosť (pravidelné tréningy 2x v týždni)
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: Členské: „2223“

Tréningy: „1“ pre prvý polrok, „2“ pre druhý polrok

Poznámka: HA – Meno dieťaťa

Prihlášky tu: info@runforfun.sk, informácie +421 948 242 802

Projekt realizujeme s finančnou podporou: