LOGO-AK-RUN-FOR-FUN-PETRZALKA_FINALHravá atletika pre deti od 5 do 12 rokov

zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí zábavnou formou

Čo čaká vaše deti?

vyšantenie sa v telocvični alebo na štadióne, zoznámenie sa so základnými atletickými disciplínami pod vedením Renaty Poľanskej, Peťa Ďuricu a Slava Lopucha.

Čo detičky získajú?

  • upevnia si zdravie a zlepšia imunitu
  • posilnia si svalstvo
  • športovú koordináciu pohybov
  • harmonický telesný a duševný vývoj
  • pozitívny vzťah k zdravému pohybu
  • možnosť zúčastniť sa atletických súťaží

Termíny tréningov:

Telocvičňa ul. Kremnická (október-apríl) alebo atletická dráha ZŠ Tupolevova (september, máj, jún)

Pondelok 15.00 – 16.00     5-7 ročné deti (sk. č.1)
Streda 16.00 – 17.00     5-7 ročné deti (sk. č.1)

Telocvičňa ZŠ Lachova (október-apríl) alebo atletická dráha ZŠ Tupolevova (september, máj, jún)

Pondelok 17.00 – 18.00    8-10 ročné deti (sk. č.2)
Štvrtok 17.00 – 18.00    8-10 ročné deti (sk. č.2)

Telocvičňa alebo atletická dráha ZŠ Tupolevova

15.00 – 16.00 15.30 – 16.30 16.00 – 17.00
Pondelok 12r. a st. (sk. č.5) 6-8r. deti (sk. č.3)
Utorok 9-11r. deti (sk. č.4)
Štvrtok 12r. a st. (sk. č.5) 6-8r. deti (sk. č.3)
Piatok 9-11r. deti (sk. č.4)


Platby:

Členské v klube: €29/školský rok 2020/2021
Tréningy: €125/školský polrok – príspevok na športovú činnosť (pravidelné tréningy 2x v týždni)
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: Členské: „2021“

Tréningy: „1“ pre prvý polrok, „2“ pre druhý polrok

Poznámka: HA – Meno dieťaťa

Prihlášky u Renatky: +421 904 891 322 ,polanska@runforfun.sk, Peťa: +421 904 501 213 ,durica@runforfun.sk alebo Slava: +421 907 188 820 ,lopuch@runforfun.sk

Projekt realizujeme s finančnou podporou: