Termíny tréningov:

Streda 14.30 – 15.30

Petržalská plaváreň

Cena: €150/školský polrok
Účet: IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235
VS: 1718
Poznámka: PL – Meno dieťaťa

Prihlášky u Ľuba: +421 948 242 802 ,hrcka@runforfun.sk

Za podporu detí ďakujeme:

petrzalka-logo