KOREŠPONDENČNÁ SÚŤAŽ 2017

SAZ vypísal projekt Detská atletika, do ktorého sa zapájajú aj deti z nášho klubu. Súťaž prebieha každý mesiac od februára do novembra, s výnimkou letných mesiacov júl a august (spolu 8 kôl).

Každý mesiac deti absolvujú disciplínu vypísanú SAZ, výsledky spätne pošleme na zväz, ktorý ich vyhodnotí aj mesačne, aj celoročne. Každé dieťa dostane medailu s nálepkou za absolvovanú disciplínu a tie najšikovnejšie budú na konci súťaže vyhodnotené v rámci Slovenska.

V prvom februárovom kole (skok do diaľky z miesta) sa na delenom 2.-3. mieste umiestnili v najmladšej vekovej kategórii Ronald Káňa a Dominik Michalko.

V druhom marcovom kole (hod plnou loptou) bol z nášho klubu najlepší Dominik Michalko, v kategórii „mikroprípravka“ hodom dlhým 6,60m obsadil delené 3. miesto.

V treťom aprílovom kole (člnkový beh) sa Dominik ešte vylepšil a skončil na krásnom delenom 2 mieste. V tejto kategórii, pre nás najúspešnejšej, obsadil Adamko Petrík 4. miesto a Rony Káňa 5. miesto.

Štvrté májové kolo Úspešne sme ukončili posledné predprázdninové kolo. Vytrvalostný beh s prenášaním loptičiek bol síce náročný, ale o to zaujímavejší. Po niekoľkých druhých a tretích miestach sa podarilo vyhrať v kategórii mikroprípravka Dominikovi Michalkovi a Adamko Peter sa umiestnil tesne za ním, na 2. mieste. V tej istej kategórii Barborka Víglaská obsadila 5 miesto. V kategórii miniprípravka Sandra Česneková bola piata a Marianka Káňová šiesta.