Cena za tréningy je súčasťou členských príplatkov, uvedených nižšie.

Platby – členské príspevky

Ročne – členský poplatok

Členom o.z. sa stávaš po podpise prihlášky a úhrade ročného členského poplatku na jeden rok (platí odo dňa úhrady na 12 mesiacov), čím získavaš „Výhody členstva„. V prípade, že členstvo neobnovíš úhradou ročného členského poplatku do posledného dňa aktuálneho členstva, Tvoje členstvo automaticky zaniká.

IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235

Členský poplatok je €120/rok. VS vo formáte RRRR je aktuálny rok, do poznámky vpíš svoje meno.

Mesačne – príspevok na športovú činnosť

Ak si členom o.z. Rekreačný beh, môžeš rozšíriť svoje „Výhody členstva“ o služby trénera, vypracovávanie tréningových plánov, atď. (viac nájdeš nižšie), úhradou príspevku na športovú činnosť.

Platby príspevkov uhrádzaj vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci tréningu, ktorého sa platba členského týka.

IBAN: SK70 8330 0000 0021 0092 8235

Príspevok na športovú činnosť – ITP (Individuálny tréningový plán) je €59/mesiac. ŠS – 11, VS vo formáte MMRR je mesiac za ktorý je úhrada príspevku, do poznámky vpíš svoje meno.

Príspevok na športovú činnosť – Plávanie je €40/mesiac (€25 v prípade, že v danom mesiaci platíte aj ITP). ŠS – 22, VS vo formáte MMRR je mesiac za ktorý je úhrada príspevku, do poznámky vpíš svoje meno.

Individuálne tréningy

Príplatok za individuálny tréning

Ak si členom a chceš okrem ITP aj tréningy v individuálnom čase, prípadne aj na inom mieste, predplať si Individuálne Tréningy. Najprv sa treba dohodnúť s trénerom, či chceš len jednorázovú individuálnu konzultáciu/tréning, alebo sa chceš pravidelne, prípadne niekoľko krát v nasledujúcom období, stretávať na IT. Následne požadujeme spravidla predplatiť kredit 5 alebo 10 Individuálnych Tréningov vopred. Odvolanie dohodnutého IT menej ako 24 hodín pred jeho konaním znamená odrátanie plnej výšky príplatku za daný IT.

Príplatok za IT je €30/osobu/IT . Trvanie IT je spravidla +/- 1hod, v prípade, že budú tréningy výrazne dlhšie, tréner navrhne vyššiu cenu. V prípade, že sa na jednom IT zúčastňuje viac bežcov, tréner navrhne zľavu. ŠS – 33, do poznámky vpíš svoje meno a „IT“.

Chcem sa prihlásiť na prvý tréning