Sponzoring klubu je jedným so základných pilierov financovania našich aktivít. Bez vašej podpory v tejto oblasti by sme nemohli robiť taký rozsah aktivít, akému sa venujeme.

Ak máte možnosť a chuť nás týmto spôsobom podporiť, pre detaily spolupráce prosím kontaktujte Ľuba Hrčku na adrese hrcka@runforfun.sk alebo t.č. 0948 242 802.

Sponzoring je možný v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach spolupráce, vrátane:

Vaše logo sa môže objaviť, o.i.: