Tréningy na stredné trate

Tréning na 800 a 1500m (prípadne 1000m, 3000m) prispôsobujeme individuálnym vlastnostiam a typu bežca/bežkyne. Rozlišujeme predovšetkým tréning rýchlostných typov (s väčším podielom rýchlych svalových vlákien) a vytrvalostných typov (relatívne väčší podiel pomalých vlákien). Tréningový rok rozdeľujeme v závislosti od účasti na pretekoch na jedno (napr. účasť len na letných atletických pretekoch na dráhe) alebo viac vrcholový (napr. účasť na halových pretekoch v zime a letných pretekoch na dráhe). Pre názornosť uvádzame rozdelenie jedno vrcholového ročného cyklu:

  • Všeobecná kondičná príprava (8 až 12 týždňov)
  • Špeciálna kondičná príprava (8 až 10 týždňov)
  • Špeciálne vytrvalostná príprava (6 až 10 týždňov)
  • Predpretekové obdobie (2 až 4 týždne)
  • Pretekové obdobie (6 až 12 týždňov)
  • Prechodné obdobie (2 až 6 týždňov)

Hlavné tréningové prostriedky sa líšia podľa obdobia prípravy. Najtypickejšie pre tréning strednotratiara je obdobie špeciálnej vytrvalostnej prípravy. Tréningový plán v tomto období býva zameraný hlavne na rozvoj:

  • Špeciálnej vytrvalosti – tempo podľa hlavnej disciplíny
  • Anaeróbnej kapacity – tempo 400 až 800m
  • Anaeróbnej vytrvalosti – tempo 800 až 1500m
  • Aeróbnej kapacity – tempo 3000m