Tréning na maratón

Rozdelenie tréningového roku a maratónsky tréning sa líši od tréningu vytrvalcov a polmaratóncov. Rozdiely spočívajú najmä:

  • V počte hlavných pretekov. Tréningový plán sa snažíme zamerať na jeden jarný a jeden jesenný maratón

  • V množstve nabehaných kilometrov

  • V častejšom používaní tréningových prostriedkov na zlepšenie výkonnosti v oblasti tukového metabolizmu a zväčšenia disponibilných zásob energie

Rozhodujúce obdobie (12 až 16 týždňov pred vážnym pretekom) je zamerané predovšetkým na behanie.

Tréningový plán obsahuje hlavne tieto bežecké tréningové prostriedky:

  • Veľmi dlhý pomalý až veľmi pomalý súvislý beh (120 až 150min). Tento býva buď rovnomerný, alebo so zrýchlením v poslednej časti behu (cca 1/4 celkovej dĺžky behu). Tempo zrýchlenej časti sa môže priblížiť až k tempu maratónu.

  • Súvislý beh 60 až 75 min v tempe o niečo pomalšom ako tempo maratónu (cca úroveň aeróbneho prahu)

  • Súvislý beh 30 až 40 min v tempe o niečo pomalšom ako tempo polmaratónu (cca úroveň anaeróbneho prahu)

  • Opakované úseky 600 až 1600m v tempe 5000 až 10000m pretekov