Príprava na polmaratón

Do tejto kategórie zahrňuje bežcov a bežkyne zúčastňujúcich sa na pretekoch v dĺžke 15 až 25km. Rozdelenie tréningového roku sa podobá ročnej periodizácii vytrvalca, resp. vytrvalkyne. Neodporúčame pritom účasť na dôležitých pretekoch častejšie ako 3-4 x za rok, pričom prestávka medzi nimi by mala byť aspoň 8 týždňov. Rozdiely oproti tréningu vytrvalcov a maratóncov spočíva najmä v účasti na pretekoch v polmaratónskom behu a zdôraznení prostriedkov na zlepšenie výkonnosti v oblasti anaeróbneho prahu.

V rozhodujúcom období (6 až 8 týždňov pred vážnym pretekom) používame v tréningovom pláne tieto hlavné bežecké tréningové prostriedky:

  • Súvislý beh 60 až 75 min v tempe o niečo pomalšom ako tempo maratónu (cca úroveň aeróbneho prahu)

  • Súvislý beh 30 až 50 min v tempe o niečo pomalšom ako tempo polmaratónu (cca úroveň anaeróbneho prahu)

  • Opakované úseky 1000 až 4000m v tempe polmaratónu