Je to odovzdanie našich odborných a praktických skúseností všetkým, ktorí chcú prostredníctvom športového Nordicwalkingu zvýšiť svoju telesnú kondíciu, zlepšiť svoj zdravotný stav a prípadne pokračovať v aktívnej športovej kariére k novým športovým úspechom. V duchu tradícií klubu priniesť zároveň radosť z pravidelného pohybu tým, ktorí o to stoja.