Aj športy združené pod Triathlonom (duathlon, akvathlon) trénujeme podľa Individuálnych tréningových plánov („ITP“), ktoré každému členovi vypracuje jeho tréner. Na začiatku tak urobí na základe vyplneného Dotazník bežca a úvodných rozhovorov. Pri tvorbe ITP vezme do úvahy športovú a zdravotnú históriu člena, jeho aktuálny zdravotný a výkonnostný stav ako aj ciele a možnosti (hlavne časové a priestorové), ktoré má člen na trénovanie. Postupne, ako tréner člena spoznáva, ITP prispôsobuje reakcii organizmu na záťaž, prípadným momentálnym obmedzeniam alebo čiastkovým cieľom.

Individuálny TP neznamená, že každý robí niečo iné. Je možné, že niektorí členovia budú mať ITP veľmi podobné, niektoré tréningy (hlavne tie spoločné) úplne rovnaké. Snažíme sa robiť ITP tak, aby splnili cieľ ale zároveň umožnili zopár tréningov odtrénovať v skupinke prípadne v dvojici, aby sa tréning stal zábavnejším.

Príď sa pozrieť na tréning, bez záväzku pripojiť sa k nám, stať sa členom alebo nebodaj úhrady členského. Úvodný tréning s rozhovorom s trénerom je grátis.